Spørsmål? Kontakt kundeservice
Fleksible betalingsløsninger med Klarna
Rask levering
Gratis frakt for ordre over kr 1500,-*
Gjelder varer som sendes som klimanøytral servicepakke

4 steg til god vannkjemi i spabad

Hvordan få riktig PH, alkalitet, hardhet og klor-/brominnivå?

Motivasjonen for å anskaffe seg et utendørs massasjebad er ofte å kunne slappe av, redusere stress, løse opp spenninger og å få et friminutt fra en ellers hektisk hverdag. Lite kan sammenlignes med følelsen av å skli ned i et oppvarmet basseng etter en lang og intensiv dag. Vi anbefaler likevel alle til å sette seg litt inn i hvilken tilnærming man bør ha til vannkjemien i et utendørs spabad, for å ha kontroll på ph, alkalitet, hardhet og desinfeksjonsmidler som klor eller bromin er viktig både for deg og badet ditt.

diverse utstyr som benyttes for å sikre god vannkjemi i spabad

God vannkvalitet i spabad trenger ikke være vanskelig

Du har gjerne brukt bassenget ditt noen ganger og synes dette var helt fantastisk, men plutselig en dag så løfter du av av lokket og ser at det ikke lenger er det glitrende og klare vannet som du er vant til, men et grålig vann som lukter rart. Ingenting ser ut til å være i veien med boblebadets funksjoner og vannet er fortsatt varmt, men hva har skjedd?

Fortvilet leter du frem brukermanualen og legger merke til anbefalinger om regelmessig tilsyn og ukentlig testing av vannet. Ord og tall som beskriver fremmede begreper som ppm (parts per million), alkalitet og pH virker fort overveldende og man blir usikker på hva man skal foreta seg.

Vannkjemi er ikke vanskelig hvis man bruker litt tid på å sette seg inn i det, og vi skal i denne guiden gi deg en oversikt over hva man bør vite og hvilke hensyn man skal ta for at vannet hele tiden skal holdes friskt og bassenget rent.

Det første man bør ta inn over seg, er at et boblebad som oftest er et forholdsvis lite basseng og at vannet i et boblebad skal behandles annerledes enn for eksempel vannet i et stort svømmebasseng. Den største forskjellen er temperaturen. Vannet i et et massasjebad er oftest stilt inn på mellom 30 og 40 °C, mens et svømmebasseng normalt ligger rundt 20 °C. Dette innebærer at det er langt større risiko for bakterievekst i et spabad.

...men det må følges opp

Hvis ikke badevannet blir fulgt opp, kan grumsete vann gjøre skade på bassengets overflate og det tekniske utstyret. Det er heller ingen hemmelighet at man utsettes for potensiell helserisiko, gjerne i form av ulike typer infeksjoner. Hudens reaksjon når den møter varmt vann, er at hudporene utvider seg, noe som i seg selv gjør huden mer mottagelig for bakterier.

Denne innledningen er ikke ment for å skremme, men vi ønsker å gi deg en bevissthet rundt viktigheten av at vannet i massasjebadet testes jevnlig og holder det i god kjemisk balanse. I neste avsnitt skal vi ta for oss de ulike faktorene som til sammen utgjør din vannkvalitet og hvilke verktøy man har for å oppretteholde god vannhygiene i et spabad.

All4Spas forhandler fortrinnsvis produkter fra Chemoform og Activpool sine serier med dedikerte produkter til bruk i spabad, henholdsvis Delphin Spa og Activ Spa.

1. Sjekk alkalitet

Vannets totale alkalitet ansees som den viktigste faktoren i vannets balanse. Alkaliteten er et uttrykk for vannets evne til å kontrollere pH-nivået. Dersom alkaliteten ikke er i balanse, vil dette kunne medføre store utslag i pH-verdien, fordi du mister evnen til å påvirke og holde pH-verdien under kontroll.

Vi kan egentlig sammenligne pH-nivået med et termometer i en stekeovn. Termometeret måler temperaturen og hvis det er for høy eller lav temperatur, så trenger man hjelp av en termostat som kan justere temperaturen for oss. I denne sammenligningen er det alkaliteten som er vår termostat. Uten en fornuftig total alkalitet mister man muligheten til å justere pH-verdien presist, og det blir som om du hadde hatt en ovn uten en intakt termostat og dermed heller ingen mulighet til å påvirke temperaturen til det nivået vi ønsker å oppnå.  Derfor er det viktig at alkaliaten er i balanse før vi tar for oss pH-verdien.

Total alkalitet bør ligge innefor området 80 til 120 ppm. Mål alkalitetsnivået i vannet ved hjelp av vanlige teststrips eller digital måler. Dersom målingene viser at alkalitetsnivået ligger under 80 ppm, anbefaler vi at du bruker Alka Up. Hvis alkalitetsnivået er over 120 ppm, finnes det produkter på markedet som senker alkaliteten, men dersom pH-nivået er litt høyt, kan man derimot akseptere en midlertidig total alkalitet opp mot ca 150 ppm. Dette skyldes at kjemikaliene som brukes for å justere pH-verdien ned også vil senke totale alkalitet noe. Etter å ha justert pH-nivået vil du derfor også få et alkalitetsnivå innenfor anbefalt nivå (80-120 ppm).

Konsekvenser av for høy total alkalitet

 • Raske endringer av vannets pH-verdi
 • Kalkdannelse
 • Uklart vann
 • Hud og øye irritasjon
 • Dårlig sanitasjons-/desinifiseringseffekt

Konsekvenser av for lav total alkalitet

 • Raske endringer av vannets pH-verdi
 • Korrosjon på metall/utsyr
 • Hud og øye irritasjon

2. Kontroller deretter vannets hardhet (kalsiumhardhet) - Bløtt eller hardt vann

I dagligtale refereres kalsiumhardhet til ved bruk av begreper som bløtt eller hardt vann. Kalsiumhardhet forteller oss om nivået av kalsium og magnesium i vannet. Hvis vannet er for hardt, vil du oppleve kalkdannelser på interiøret i boblebadet og vannet blir uklart. Dersom vannet er for bløtt (ikke nok kalsium), vil det forekomme vedvarende skumdannelser. Vannet vil også opptre aggressivt ovenfor teknisk utstyr og i verste fall medføre korrosjon på varmeelementer, pumper og lignende.

Mål kalsiumnivået med teststrimler. Kalsiumnivået bør ligge i området 100-250 PPM. Hvis vannet har for høyt kalsiumnivå er det ingen kjent måte å senke den ved hjelp av kjemikalier, men Spa Defender er et produkt som forebygge skader som følge av kalk- og andre mineralutfellinger forårsaket av for hardt hardt vann (for høyt kalsiumnivå). Er kalsiumnivået for lavt, finnes det produkter for å øke hardheten og da kan Spa Hardness Up benyttes.

3. Kontroller og juster vannets pH

Når alkaliteten og kalsiumnivået er i balanse er det på tide å sjekke vannets pH-verdi. Dette er en svært viktig komponent i vannbalansen og forteller hvor surt eller basisk vannet er. Hvis pH-verdien er for lav (sur), risikerer man å skade teknisk utstyr som varmeelementer, pumper o.l. og det er også en trigger for irritasjon på hud, øyer og andre slimhinner. For høy pH-verdi (basisk), gir et vann med skumdannelser og sanitasjons-/desinifiseringseffekten ved bruk av klor vil avta. Velger man å overkompensere for dette ved å tilføre høye doser med klor, vil dette gi kalkdannelser og grumsete vann.

Test vannet ofte ved hjelp av teststrimler eller digital måler. pH-verdien bør ligge stabilt mellom 7,2 og 7,8. Forutsatt at man har forsikret seg om at alkaliteten er på et fornuftig nivå (ref. avsnittet ovenfor), kan man foreta justeringer av pH-verdi ved hjelp av pH Up eller pH Down, avhengig av om du må justere opp eller ned.

4. Desinfeksjon med klor eller bromin

På grunn av de høye vanntemperaturene i et spabad krever et massasjebad høyere dosering av desinfiseringsmiddel for å holde tritt med bakterier og annen forurensning av vannet. De to mest populære sanitasjonsmidlene er klor og bromin. I tillegg til å sørge for langtidsvirkende desinfisering ved at spabadet har riktig klor- eller brominnivå, bør spabadet sjokkbehandles minst en gang annenhver uke, evt. etter hver gang man har brukt badet.

Langtidsvirkende desinfisering med klortabletter

Klortabletter benyttes til effektiv desinfisering av badevannet i utendørs og innendørs spabad, badestamper og mindre hagebassenger. Badevannet bør måles regelmessig og klorinnholdet skal ligge mellom 2 og 5 ppm (mg/l) og dette oppnås ved å bruke klortabletter i en doseringsflottør og deretter justere flottøren etter hvert som man ser hvor mye tilførsel av klor man trenger.

Langtidsvirkende desinfisering med bromintabletter

Bromintabletter er et klorfritt alternativ som skal brukes i kombinasjon med sjokkbehandling (se nedenfor). Brominnivået i spabadet bør etter tilsetning ligge på 2-3mg / l (ppm).

Sjokkbehandling med OxyChock

OxyChock er klorfri og benyttes som sjokkbehandling i supplement til langtidsvirkende klor- eller brominbehandling.

Sørg først for at vannets pH-verdi ligger i området 7,0 – 7,4 for at produktet skal gi optimal effekt. Det ideelle innholdet av Activ Spa OxyChock er 5 – 8 ppm (mg/l). Det bør foretas en måling 1–2 timer etter tilsetning. Ved bytte av vann/ny fylling tilsettes 20 gram OxyChock per 1000 liter badevann. Tilsett deretter 20 gram Spa OxyChock etter hver gang spabadet har vært i bruk. (Dosering ved vedlikeholdsdesinfisering i perioder der badet ikke har vært i bruk: 20 – 40 gram per uke per 1000 liter badevann.) Spabadet kan tas i bruk ca. 4 timer etter behandling.

Påfylling / vannbytte av utendørs spabad

Når du har fått plassert og montert spabadet ditt, eller etter et senere vannbytte, må du forta deg noen småting før du begynner å bruke badet. Vi begynner med tømmeprosessen og tar deretter for oss påfylling.

Tømming av spabad

 1. Begynn med å koble fra strømmen ved å skru av sikringen.
 2. Vi anbefaler sterkt at man gjennomfører en rørrensprosedyre med Pipe Cleaner nå når man uansett skal tømme vannet.
 3. Tapp deretter karet med lensepumpe eller via karets dreneringsplugg/tappekran. NB! Har du brukt pipe cleaner el.l. rørrensemiddel må du etterfylle med rent vann for å unngå at dette forurensede vannet og disse rensekjemikaliene blir liggende igjen i rørsystemet og deretter skyldt ut i det nye vannet ved neste påfylling.
 4. Etter at dette er gjort, vil noe vann fortsatt ligge igjen i bunnen av badet/rørsystemet, uten at det lenger har noe betydning. Ønsker man å tømme det helt, kan man bruke en vannsuger-/blåser.

Det anbefales å ta en generell rengjøring av spabadet og dets overflater nå mens det nå er tomt, herunder rense evt. vannfall o.l.

 

Fylling av nytt vann

Fyll nytt vann til nærmere angitt nivå iht. bruksanvisningen på ditt spabad. Bruk vann fra spring/hageslange som har ordinær drikkevannskvalitet. Det anbefales å ta ut filteret og fylle vann inn der filteret sitter for å minimere risikoen for å få luft i systemet.

Stert sirkulansjonspumpe (evt massasjepumpe) og steng av lufteventilene før du nå skal tilsette kjemikalier.

Deretter tilsetter du Spa Defender (10-15 ml per 1000 liter vann) og lar pumpen kjøre i minimum en time. Spa Defender forebygger kalkavleiringer i bad og rørsystem. (Dersom det er et kjent problem med mye metaller i vannet, bør man også tilsette Metal Gon ved ny fylling.)

For å oppnå et mest mulig friskt utseende på vannet, tilsett Spa Gentle Clarifier (10 ml. per 1000 liter vann) og følg deretter opp med vedlikeholdsdosering annenhver uke. Dette er et flokkingmiddel som binder partikler sammen slik at de lettere tas opp i filteret.

Mål deretter alkalitet og hardhet med teststrips eller digital vannmåler og boost evt disse nivåene med Alka Up  og Spa Hardness Up om nødvendig. Ideelt alkalitetsnivå er 80-120 mg/l og ideelt kalsiumnivå (hardness) er 150-250 ppm (mg/l)

Avvent i 3-4 timer etter at du har justert alkaliteten til du på nytt måler pH-verdien. Ideell pH-verdi skal ligge i området 7,0-7,4 og helst i nedre sjiktet av dette. Justes evt. med pH Up eller pH Down.

Når dette er gjort, er vannet i balanse. Det som gjenstår er å starte den langtidsvirkende desinfiseringen med klor (med mindre man har saltsystem) og dette gjøres gjerne ved å legge 1-2 klortabletter i en doseringsflottør og justere denne fortløpende slik at man over tid opprettholder ideelle klorverdier (1-3 mg/liter). Mål hyppig med teststrips til å begynne med, til du får en god magefølelse på flottørens innstilling og klorforbruk. Etter hver gang man har brukt spabadet, kan det være veldig lurt å sjokke vannet med et sjokkdesinfiseringsmiddel som OxyChock, da dette vil avhjelpe den litt tregere og kontinuerlige klordesinfiseringen.

ALLTID LAV PRIS

PÅ SPAKJEMIKALIER

Handlekurv
0
  0
  Produkter i handlekurv
  Handlekurven din er tom.
    Skroll til toppen